Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau

0
283

Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau” là một bài toán nghe thì tưởng chừng rất phức tạp. Nhưng nếu bạn tìm hiểu nghiên cứu một chút thì nó rất dễ dàng để hoàn thành. Hãy theo dõi cách giải dưới đây nhé:

Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau?

“Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau?”. Các từ chính “ số lẻ” “4 chữ số” “khác nhau”.

Các số lẻ là các số có tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9. Gọi số cần tìm là abcd. Vì là các chữ số lẻ khác nhau nên các chữ số trong các số phải khác nhau và số tận cùng của số đó là 1; 3; 5; 7; 9. Như vậy:

Nếu chọn chữ số cho a ta có 8 cách để chọn. Vì a phải khác 0 và khác d. Nếu a bằng không thì số đó chỉ có 3 chữ  số. Nếu a bằng d thì sẽ có hai chữ số giống nhau.

Tương tự như trên ta có: 

b có 8 cách để chọn (b phải khác a và d)

c có 7 cách để chọn (c phải khác a, b và d)

d có 5 cách để chọn : 1; 3; 5; 7; 9 

Ta có: 5 . 8 . 8 . 7 = 2240 (số) 

Vậy ta có 2240 số lẻ có 4 chữ số khác nhau.

Một số bài toán tương tự

Bài toán 1: Cho năm chữ số như sau: 1, 2, 3, 4, 5. Hãy cho biết có thể lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5?

Lời giải: 

Nếu muốn các số chia hết cho 5 thì hàng đơn vị phải là 5 hoặc 0. Nhưng trong các số đã cho không có số 0 nên ta loại số 0. Ta bắt đầu cách tính như sau: Gọi số cần tìm là abcd

a có 4 cách chọn ( a phải khác 5)

b có 3 cách chọn ( b phải khác 5 và a)

c có 2 cách chọn ( c phải khác a,b và 5)

Ta có:  1 x 4 x 3 x 2 = 24 (số)

Vậy có thể lập được 18 số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5

Bài toán 2: Cho các chữ số: 0; 1; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

Lời giải: 

Gọi số cần tìm là abcd

a có 3 cách chọn (a phải khác 0)

b có 3 cách chọn (b phải khác a)

c có 2 cách chọn (c phải khác a và b)

d có 1 cách chọn (d phải khác a, b, c)

Ta có:   3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)

Có thể lập được tất cả 18 số có 4 chữ số khác nhau

Bài toán 3: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5?

Lời giải:

Số chia hết cho 5 thì có tận cùng bằng 0 hoặc bằng 5.

Gọi các số có tận cùng bằng 0 là ab0

a có 9 cách chọn ( a phải khác 0)

b có 8 cách chọn ( b phải khác 0 và a)

Ta có:  1 x 9 x 8 = 72 (số)

Gọi các số có tận cùng bằng 5: cd5

a có 8 cách chọn ( a phải khác 0 và 5)

b có 8 cách chọn ( b phải khác 5 và a)

Ta có:   1 x 8 x 8 = 64 (số)

Có tất cả:  72 + 64 = 136 (số)

Một số bài toán khác:

hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau

hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau

Cách để làm được những bài toán có đề bài tương tự “ hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số mà các chữ số khác nhau”. Bước đầu bạn phải phân tích kĩ đề bài, để tìm ra các cụm từ chính. Sau đó tìm các chữ số đáp ứng đủ điều kiện đề bài cho. Rồi tính tích của chúng. Hy vọng với những ví dụ trên có thể giúp bạn làm những dạng bài này tốt hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here